مد روز و غرب گرایی

اسم خودتون را با حروف انگليسی بنويسيد    بهاربيست    www.bahar20.sub.irاسم خودتون را با حروف انگليسی بنويسيد    بهاربيست    www.bahar20.sub.irاسم خودتون را با حروف انگليسی بنويسيد    بهاربيست    www.bahar20.sub.ir
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۸ساعت 2:24  توسط   | 

خودنمایی مدگرایی جوانان,به روز بودن

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد  مقدمه:ابروهای تیغ زده،موهای سیخ سیخی،شلوارهای تنگی که تادیروزانقدر گشادبود که به زورکمربندبسته می شد،بلوزهای تنگ بامارک هاو شکل های عجیب،مانتوهایی که هیچ شباهتی به مانتو ندارند،شال های رنگی که فقط قسمت وسط سر را می پوشاندوارایش های غلیظ شده.مانتوهایی که به زحمت تا روی کمر می رسد...دخترانی رادر خیابان ها مشاهده می کنید که فکر می کنید متاهل ودارای حداقل ۳۰ سال سن دارند.

deborah.mihanblog.com              تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۸ساعت 1:24  توسط   | 

علل گرایش به مدهای غربی

                                                     تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد                     با توجه به این که پدیده ی مدگرایی و گرایش به مدهای بیگانه یک پدیده ی اجتماعی-روان شناختی است ،برای بررسی علل ان از دریچه ی این دو رویکرد بحث را پی میگیریم و در یک تقسیم کلی عوامل مدگرایی را به دو دسته علل روان شناختی(درون فردی) و اجتماعی(برون فردی)تقسیم می کنیم                تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد                                              .

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۸ساعت 1:21  توسط   | 

مد گرایی و غرب گرایی

         تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net                      مدگرایی و غرب گرایی دو مفهوم متفاوت و دارای دو تعریف جداگانه هستند،اماسیرتحولات تاریخی اجتماعی در ایران قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی،به گونه ای سرنوشت این دو پدیده رابه هم گره زده است و هنگامی که سخن از مدگرایی به میان می امد مفهوم فرنگ وغرب گرایی نیز به عنوان شعاروسبک زندگی برای دیگران تداعی می شد. سرچشمه ی اصلی این نوع تفکر ،صنعتی شدن و مدرنیته شدن غرب است.با پیشرفت تکنولوژی و انقلاب صنعتی در غرب،سنت ها مورد نقدقرار گرفت وفرهنگ جامعه به تدریج تغییر کرد و این تغییر تدریجی به همراه تبلیغات گسترده ی سودجویان،بستر مناسبی برای شیوع مدگرایی و غرب گرایی فراهم کرد.انقلاب اسلامی با بومی کردن علم و تکنولوژی در ایران به میزان زیادی این اندیشه را خشکانده است،ولی ریشه های ان هنوز در برخی ازارکان جامعه یعنی زنان و نوجوانان و جوانان دیده میشود.        
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۸ساعت 1:19  توسط   | 

مد مثبت یا منفی

مد مثبت یا منفی؟کمال طلبی،بهتربودن و اجتماعی بودن همه از نیازهای فطری بشر است.وی نیازمند همراهی و همکاری با دیگران است واگر این پدیده ازاو گرفته شود،منزوی و غیراجتماعی خواهدشد.درفرایند اجتماعی شدن،فردبا الگوهاومدهای دیگران مواجه می شودوگاهی انهارا الگوهای رفتاری خودقرار میدهد:ازاین به بعد میتوان گفت مدگرایی خوب است و تازه بودن بهتراز کهنه بودن است،امامدزدگی بداست ومدفریبی بسیار بدتر:چرا که مد میتواند برای شخصیت فردی و اجتماعی بسیار سرنوشت ساز و خطرافرین باشد،به گونه ای که یکی از پدیده هایی که امروزه دامن گیر جوامع بشری شده است،نابهنجاری های رفتاری است که تعادل و سلامت جسمی و روانی و شخصیت فرد را دچار اختلال می کند که عمدتا معلول اسوه ها والگوهای نامناسب و مدزدگی و مدفریبی است.افراد باید مدگرایی به معنای تازه طلبی رااز مدزدگی تفکیک کنند وبا انتخاب الگوهاومدهای سالم بر رشد وشکوفایی خودبیفزایند:اسلام نیز بامدگرایی تاجایی موافق است که در جهت حفظ اصول و مبانی اعتقادی و ارزشی باشد.

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- BAHAR-20.COM ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی                          عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- BAHAR-20.COM ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیبهاربيست          www.bahar-20.com

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- BAHAR-20.COM ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۸ساعت 1:18  توسط   | 

مد گرایی

مد امری پویا و مبتکرانه است  و معمولا سبک هایی رااز فرهنگ های گوناگون وام میگیرد در گذشته این گونه بوده است که طبقات متمول مد راایجاد می کرد و طبقات فرودست مد        راتقلید می کرد.طبقات ثروتمندبرای اینکه تفکیکی از طبقات فرودست داشته باشند دائم در حال تغییر و تحول بودند.به عقیده زیمل:مدهم

میل به گردامدن و اجتماع با دیگران را ارضاء می کندوهم میل به جدایی و ممتازبودن از دیگران را.

درنگاهی بدبینانه اکنون در سطح جهان مد به گونه ای در امده است که طبقات متمول جای خودرابه کشورهای توسعه یافته داده اند وطبقات فرودست به کشورهای درحال توسعه.

ایران هم در این میان به عنوان کشوری در حال رشد همان گونه که در عرصه های فرهنگی از کشورهای توسعه یافته تقلید می کنددر عرصه ی مد هم به تقلید از این کشورها می پردازد.

باتوجه به تعاریف ارائه داده شده لباس جزئی از فرهنگ می باشد مدی که رواج می یابد           می تواند نمودی   از فرهنگ باشد حال خودی یا غیر خودی.

جهانی شدن-که جهانی شدن فرهنگی جزء اصلی و جدایی ناپذیر ان است-نوعی فرایند و تحول دیالکتیکی را سبب میشود.                                                                                                                                                                                         

.

در این بین جایگاه کشورهای مختلف متفاوت است برخی فرهنگ ها به اسانی در برابر فرهنگ جهانی با فرهنگ های دیگر مستحیل می شوند.برخی دیگر موضعی سرسختانه و ستیزامیز نسبت به فرهنگ مهاجم  اتخاذ می کنند.شماری از فرهنگ ها به همزیستی مسالمت امیز تن می دهندوتعدادی هم گفت گو و تبادل فرهنگ را گریزناپذیر می دانند.در برخی از کشورها افراد دائمادر حال قرض گرفتن و تقلید هستند.نوع پوشش و لباس انهارا تنها شیوه ی غربی وبه بیانی امرکایی شدن دربرگرفته است و برخی باوجود همه سختیهایی که فرهنگ کهن داردبه ان چسبیده و ان رارها نمی کنند.نوع خاص پوشش هایی که درقبایل وجود داردباهمه سختی و مشکل بودن هنوز پایبند ان هستند.دراین بین حالت میانه ای نیز وجود دارد که ترکیبی می باشد مثلا مدل و نوع ان راازیک فرهنگ دیگرمی گیرندوبافرهنگ خود ترکیب می کنند.مثل:ابریشم بافی های روسری های ایتالیایی که بازربافی و نقش ترمه فرهنگ ایرانی ترکیب شده و مدل جدیدی را به وجوداورده است.عمق و تاریخ فرهنگ کشورهادربه وجودامدن انواع موضعگیری هابی تاثیر نیست.البته تنها داشتن قدمت تاریخی واجتماعی کافی نیست.فرهنگ هراندازه هم که اصیل باشداگرهمراه با شناخت وخوداگاهی نباشد اهمیتی ندارد.ارتباط اجتماعی منشا فرهنگ است.درنتیجه،رشدارتباط اجتماعی برای تعالی و شکوفایی فرهنگ لازم است.فرایند جهانی شدن،از طریق  یک شبکه ارتباطی جهان گسترویک حوزه عمومی مجازی  ناشی از ان،فضاهاوامکان های جدیدی برای نقد تعریف رسمی از هویت ملی وباز تعریف ان وتقویت خوداگاهی هویتی بدیل فراهم می کند.حال اگرفرددرجریان این فرایند ازیک طرف باعناصر فرهنگی وهویت خودکمترمواجه شودوازسوی دیگرباسیلی ازتعاریف جالب و بسیط فرهنگ مواجه شود،خوداگاهی اش نسبت به فرهنگ خودی کم می شودوانتخاب دیگری نه به دلیل مقایسه بلکه به دلیل فزونی تعاریف است.تهاجم فرهنگی وزیرپاگذاشتن هرانچه قدیمی ومربوط به فرهنگ کهن می باشد محصول همین نداشتن خوداگاهی وشناخت است.

به طورخاص در ایران که از یک طرف دارای فرهنگی کهن واصیل می باشدوازطرفی دیگراگاهی نسبت به این فرهنگ کم می باشدباعث شده امروزه تنها یک نام ازان فرهنگی که همه ان رااصیل می دانندباقی بماند.

خانم پریدخت عابدی نژاد یکی از طراحان لباس در ایران درموردهمین موضوع می گوید:طرح های ما ابتکاری و بر اساس الگوهای سنتی ایران است اما مسئله اینجاست که نگاه ما به الگوهای سنتی نگاهی غربی است.

قومیت های مختلفی در ایران زندگی می کنند والگوهای پوششی بسیار متنوعی دارنداما این الگوهای پوششی را ابتدا غربی ها کشف کرده اند واین کشف ان ها بود که توجه مارا جلب کرده است.مثلا در بعد لباس ،پارچه هایی با بافت درشت ازقدیم درایران وجود داشته است (مثل کرباس)ولی نسل جوان ان را نمی پسنددتا این که این نوع پارچه بافی در غرب رواج می یابد و در مرحله ی بعد که وارد ایران می شود توسط همین نسل جوان مورد توجه قرار می گیرد.

 Atish_Atish.jpg image by alitezar

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۸ساعت 1:17  توسط   | 

 مد و مدل چیست ؟

                                                                            در لغت:واژه ی مد از زبان فرانسه گرفته شده وبه معنای روش و طریقه ای موقت است که طبق ذوق وسلیقه ی اهل زمان،طرز زندگی،لباس پوشیدن و غیره را تنظیم میکند.واژه ی مدل نیز از زبان فرانسه گرفته شده و به معنای الگو،نمونه و سرمشق است.

در اصطلاح:مد به معنایالگوی رفتاری است:یعنی فرد نمونه ی رفتاروکردار مطلوب یا نامطلوی را در دیگران مشاهده میکندو خودرابا ان تطبیق می دهد بر این اسا ،مدها و الگوها فرهنگی هستند که توسط بخشی از جامعه پذیرفته میشوندو دارای دوره ای نسبتا کوتاه اندو سپس فراموش می شوند:ومدگرایی ان است که فرد سبک لباس پوشیدن و طرز زندگی و رفتارخود را طبق اخرین الگوها تنظیم وبه محض ان که الگوی جدیدی در جامعه رواج یافت از ان پیروی کند.

 عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- BAHAR-20.COM ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۸ساعت 1:15  توسط   |